Obchodní podmínky a další zákonné ustanovení

Copyright © 2001-2020, Tomorrow systems ® s r.o.

držitel mezinárodního ocenění AFD-IT o eshopu

- Držitel titulu "Produkt roku na Heureka.cz" + ověřeno zákazníky se 100% zárukou,

- mezi prvními 100 eshopy v ČR (2001-2020),

- EU safe harbor since 2003, 100% ochrana osobních dat, pojištění zboží v EU do 2 mil., pojištění dopravy vrámci standardních podmínek, Comp. rating: safe deal > $ 100.000,- ,

- Google certified customer, Bing aproved

 Vystavitel: Společnost Tomorrow systems s.r.o. jedna z prvních provozovatelů eshopu v ČR (2001-2020)

Tomorrow systems s.r.o. EU VAT: CZ26705257 - Smluvní vzhah a rozhodující ustanovení se řídí a bez vyjímky podléhají zákonům České republiky

Legální dokumentace o právech zákazníka pro weby spravované dle aktuálního seznamu nebo dle samotného vystavení dokumentace v patřičných sekcích webů / eshopů. Poslední úprava 07.10.2020 (dokument je zabezpečen skrytými znaky pro ověření originality bez dalšího významu pro obsah)

Tento dokument spolu s dalšími dokumenty v této sekci webu mimo jíné upřesňuje a vymezuje základních 7 principů GDPR: Zákonnost, vstřícnost a transparentnost - důvody omezení - minimalizace užití dat - přesnost a vymezení užití - omezení objemu dat - zachování celistvosti a soukromí dat - stanovení odpovědnosti

Tento dokument spolu s dalšími dokumenty v této sekci webu mimo jíné upřesňuje a vymezuje práva kupujícího odstoupit od slouvy  ve lhůtě 14i dnů od obdržení zboží. Vyčerpávající dokument o možnosti a právu odstoupení od smlouvy, dle kterého se absolutně řídíme  lze nalézt na oficiálních stránkách ČOI zde dle § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, pokud není zákonnými prosředky stanoveno jinak

Zákazník neodvolateně potvrzuje, že zakliknutím políčka "četl a souhlasí" nebo podobného významu zákazník bezpodmínečně souhlasí s prohlášením, že byl vyčerpávajícím způsobem poučen o svých právech a to před nákupem - jakož i souhlasí s tvrzením, že mu nebylo umožněno provést nákup do chvíle, kdy odsouhlasení fyzicky potvrdil potvrzení shora uvedeného pole / řádku.

WEB

   Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách včetně loga, kde je majitelem tomorrow systems s r.o., a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, MMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné k prostudování bez nutnosti provádět objednávku (většinou sekce INFORMACE). Provozovatel prohlašuje, že nejsou v rozporu s dobrými mravy a řídí se právními ustanoveními ČR. Na eshopech vlastněných Tomorrow systems s.r.o. určených primárně pro ČR (včetně tohoto eshopu) je technicky (softwarově) zabráněno zákazníkovi v uskutečnění (provedení či dokončení) objednávky bez provedení souhlasu (fyzického zaškrtnutí pole vedle prohlášení o souhlasu) zákazníka s těmito podmínkami, čímž vyjadřuje souhlas s podmínkami a souhlasí s vyjádřením, že tyto pečlivě četl a nemá výhrad. V případě, že zákazník s podmínkami nesouhlasí nelze technicky objednávku dokončit a je tedy neplatná nebo nedokončená (není ani po opuštění formuláře evidována v systému) 

 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Ochrana osobních dat:

   Tomorow systems s r.o. nesbírá žádné osobní údaje, které jí návštěvníci nebo kupující sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů v debatních skupinách, nebo na foru technické podpory) - IP adresa zákazníka se automaticky ukládá v databázi obchodu.
   Tomorrow systems s r.o. bez předchozího souhlasu neposkytuje a neposkytne žádné osobní, ani jinak citlivé údaje dalším osobám či subjektům.

 

Terms of Use - Podmínky

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tomorrow systems s.r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). 

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu TS jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 
 

3. REKLAMACE

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
b) Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech. Seznam servisů zjistí na vyžádání zákazníka prodávající.
c) Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamčního řádu.
d) Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

  • Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14i dnů od obdržení zboží dle § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník . Vyčerpávající dokument o možnosti a právu odstoupení od smlouvy, dle kterého se absolutně řídíme  lze nalézt na oficiálních stránkách ČOI zde .
Pokud se tak rozhodne, musí v souladu s tímto zákonem / ustanovením poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, nebo nepřevzetím zboží "na dobírku"
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Při odstoupení od smlouvy je potřeba postupovat jako při reklamaci, viz popis zdola.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní nebo nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Taktéž může odmítnout objednávku, pokud cena zboží je evidentně špatně díky chybě obsluhy nebo systému a kupující se snaží této chyby využít nebo zneužít ať již vědomě či bezděky (např. v rozporu s dobrými mravy, atd), a to i když kupující již zaplatil. Tyto prostředky prodávající bezodkladně (nejpozději do 14 dnů) po oznámení o odmítnutí objednávky vrátí kupujícímu.
e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 f) V případě vrácení použitého nebo poškozeného nebo nekompletního (včetně nevrácení dárku) zboží kupujícím v zákonné lhůtě má prodávající právo krátit plnění kupujícímu dle stupně opotřebení / poškození nebo nekompletnosti.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 
c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

e) Kupující se zavazuje k odebrání zboží v případě objednávky "na dobírku" a pokud tak neučiní, souhlasí s tím, že provozovatel eshopu bude vymáhat náklady vzniklé s nepřevzetím a souhlasí se smluvní pokutou 500 Kč.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
b) Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 28.ledna 2003. Změny řádu vyhrazeny. V případě rozporů územní nebo právní působnosti se podmínky řídí dle zákonů České republiky.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Uzavření smlouvy:

Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě Tomorrow systems s.r.o., příp. telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 

Ceny zboží:

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při telefonickém potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Toto ustanovení nikterak neomezuje ustanovení dle 4,5 a 6 podmínek.

 

Reklamační řád Tomorrow systems s.r.o.

 

1. Odběratel je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Jestliže odběratel předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Případné zjištěné vady musí odběratel vždy uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, jinak je dodavatel odpovědnosti zproštěn.
2. Reklamaci je nutno vždy uplatnit v provozovně dodavatele nebo v provozovně autorizovaného subjektu dle aktuálního přehledu na internetových stránkách dodavatele. Ve zvláštních případech (např. při pochybnosti ohledně možné záměny zboží, dodávky průmyslových řídících jednotek či jiných atypických předmětů plnění) je omezeno právo odběratele na celorepublikový servis. V těchto zvláštních případech má autorizovaný subjekt právo odmítnout vyřizování reklamace a odkáže odběratele výlučně na dodavatelovy provozovny. V případech, kdy to vyplývá z povahy předmětu plnění, může vyřizování reklamace po předchozí konzultaci s dodavatelem probíhat v odlišném místě plnění (např. reklamace síových prvků pevně umístěných u odběratele). V ostatních případech je vyřizování reklamace mimo provozovny dodavatele a autorizovaných subjektů zpoplatněno jako placená služba dle aktuálních ceníků.
3. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné – takový případ je nutno předem konzultovat s dodavatelem; dále jen „reklamovaný předmět“), fakturu dokládající uzavření smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění a současně dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění (tato povinnost se nevztahuje na zapečetěné sestavy PC dle odstavce VIII.2.), případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, které slouží k provedení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. (Upozornění: V určitých případech nelze bez záruční karty, která je součástí dodávky zboží, záruční opravu vůbec provést - záruční kartu si proto pečlivě uschovejte). Osoba uplatňující reklamaci doloží dodavateli svoji totožnost a případné oprávnění jednat při reklamaci jménem odběratele.
4. Reklamovaný předmět musí být z důvodu nebezpečí možného poškození při přepravě dodán odběratelem k reklamaci výlučně zabalený v originálním obalu (za originální obal lze považovat původní obal od identického kusu předmětu plnění). Předmět plnění přepravovaný bez originálního obalu nemusí být k reklamaci přijat. Pokud by odběratel nebyl schopen dodat reklamovaný předmět v originálním obalu, zajistí dodavatel dodání náhradního obalu. Za zajištění náhradního obalu bude účtován manipulační poplatek 200,-Kč zvýšený o DPH. Dodavatel není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění,nepředá-li jej odběratel se všemi součástmi a příslušenstvím.
5. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.
6. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu
a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy,
b) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí,
c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
7. Ve všech výše uvedených případech může dodavatel do doby úplného vyřízení reklamace poskytnout odběrateli bezplatnou zápůjčkou náhradní předmět plnění.
8. V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem:
a) Bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou, vady reklamovaného předmětu vždy odstraní výměnou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti, za nový předmět (resp. jeho součást) téhož nebo novějšího výkonnějšího typu, anebo poskytne odběrateli výraznou slevu z ceny předmětu plnění.
b) V případě, že nelze vyřešit reklamaci neodstranitelné vady bránící v řádném užívání předmětu plnění postupem podle bodu a), vrátí odběrateli cenu předmětu plnění. Totéž platí i v případě, že nelze postupem podle bodu a) vyřešit reklamaci většího počtu opětovně se vyskytujících odstranitelných vad bránících řádnému užívání předmětu plnění.
V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.
9. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).
10. Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží.
11. Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele dle bodu 9., je dodavatel oprávněn postupovat obdobně, jako podle ustanovení v obchodních podmínkách dodavatele, odstavec IV.10.
12. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup

 V Praze dne 16.6.2002

1) OBJEDNÁVÁNÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese. Nezapomeňte uvést barvu, velikost a počet kusů. Cena dopravy je vypočítána systémem dle zvolené přepravy zákazníkem pokud není dohodnuto jinak.

2) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.), vás zkontaktujeme, pro potvrzení objednávky, telefonicky.

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Dále máte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14i dnů. Vyčerpávající dokument o možnosti odstoupení od smlouvy, dle kterého se absolutně řídíme  lze nlézt na oficiálních stránkách ČOI zde

4) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku, poštovné určuje eshop automaticky.

5) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 1-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme vás neprodleně kontaktovat.

6)VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva ...) vám nepoužité a nepoškozené zboží s originální etiketou vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

7)VRÁCENÉ ZBOŽÍ

  • U nás nepodstupujete žádné riziko, veškeré nepoškozené či nepoužité zboží včetně případných dárků můžete vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zásilky.
  • Máte právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14i dnů od obdržení zboží. Vyčerpávající dokument o možnosti a právu odstoupení od smlouvy, dle kterého se absolutně řídíme  lze nlézt na oficiálních stránkách ČOI zde dle § 1818, § 1820 odst. 1 písm. f), § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

POSTUP:

1) informujte nás předem telefonicky, či e-mailem 
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu pokud možno službou PPL nebo GLS .
3) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě 
4) je-li zboží v pořádku, okamžitě Vám složenkou peníze vrátíme 
5) peníze budou vráceny pouze za zboží, ne za poštovné (pokud není omezeno nebo nařízeno jinak zákonnými ustanoveními)

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k vaší spokojenosti individuální dohodou s vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. vady. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24,12 nebo 6 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním 
b) nesprávným použitím výrobku 
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu 
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu 
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě


Sídlo firmy: Radlická 33, 150 00 Praha 5 
tel. : +420 242 441 391 fax : +420 242 441 392 
IČO: 26705257
DIČ: CZ26705257 

Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Všechna práva vyhrazena pro Tomorrow systems s.r.o. 2001 - 2020